Çalıştaylar

32.YADOT Çalışma Toplantısı İbn Haldun Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

    YADOT   Eğitim   Derneği’nin   32.   Toplantısı   10   Mart   2018   Cumartesi   günü  İbn   Haldun    Üniversitesi  Başakşehir Kampüsü'nde İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

32.YADOT Çalışma Toplantısı İbn Haldun Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Çalıştaylar - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği

    Toplantı, İHU Diller Okulu  Müdürü Dr. Emine Hoşoğlu Doğan'ın  açılış konuşmasıyla başladı ve İHU TÖMER'in faaliyetlerinden kısaca bahsedildi. Doğan, göçle beraber Türkiye’ye gelen ve Türk eğitim sistemine katılımlarını kolaylaştırmak için dernek, halk eğitim merkezi, üniversite, özel kuruluş ve devlet okulları bünyesinde Türkçe dersleri verilen yüzbinlerce çocuğun varlığının, bu kurumlarda Türkçe öğreten öğretmenler, görevli idareciler ve ilgili sahada çalışan akademisyenler arasında irtibat ve bilgi alış verişi ihtiyacını doğurduğundan söz etti. Bu sebeple bu toplantıda, ana dili farklı olan çocuklara Türkçe öğretimi sahasını Türkiye'de tanıtmayı, hâlihazırdaki uygulamaların çerçevesini çizmeyi ve başarı ve kısıtlarının ortaya çıkarılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

  YADOT Eğitim Derneği adına dernek   eski   başkanı   Dr. Mustafa   Çetin   ve   ardından   yeni  dönem başkanı Atanur Memiş söz aldı ve derneğin başlangıcından bu yana katettiği yolu ve ileriki hedeflerini dinleyicilerle paylaştı.

   İstanbul İl Milli Eğitim Koordinasyon Üyesi Aytekin Zengin, "Göç Sonrası Çocukların   Türkiye   Eğitim   Sistemine   Entegrasyonu’" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sayısal verilerle devletin Suriyeli göçmen çocuklara yönelik faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

    Ardından   Bilgi   Üniversitesi öğretim üyesi  Doç.Dr. Nihan   Kertez,  "Çocuk   ve   Dil" eksenli sunumunda bebeklikten itibaren dil edinim süreçleri ve çok dillilik konuları üzerinde durdu.

   Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Hande Serdar Tülüce, çocukların yabancı dil öğrenme esnasındaki zihni ve fiziki durumları, verimli öğrenme ortamları ve ilgili eğitmenlerin dil bilgisi öğretme yöntemlerine dair bir sunum yaptı.

    Sahadaki uygulamalar konusunda ilk söz alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi TÜMER Müdür Vekili Ayşe Çipan, geçen yıl bir grup Suriyeli çocuk ve gönüllü öğretmenlerle gerçekleştirdikleri İlham Projesi’ni anlattı. Yeryüzü Çocukları Derneği’nden Ayşe Esra Tural, dernekleri bünyesindeki Türkçe öğretimi faaliyetlerini, kullandıkları kaynakları ve ihtiyaç noktalarını dinleyicilerle paylaştı.MEB Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu Geçici Eğitim Merkezi’nin öğretmenlerinden Çağla Kurt ve Sevdanur S. Düşün, çocuklara Türkçe öğretirken ne tür süreçleri takip ettiklerini açıkladı ve verim aldıkları uygulamalarını örneklerle gösterdi.

Not: Çalıştayın ikincisi, 14 Nisan'da Biruni Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir.

32.YADOT Çalışma Toplantısı İbn Haldun Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Çalıştaylar - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği32.YADOT Çalışma Toplantısı İbn Haldun Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Çalıştaylar - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği32.YADOT Çalışma Toplantısı İbn Haldun Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Çalıştaylar - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği32.YADOT Çalışma Toplantısı İbn Haldun Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Çalıştaylar - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği32.YADOT Çalışma Toplantısı İbn Haldun Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Çalıştaylar - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği32.YADOT Çalışma Toplantısı İbn Haldun Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Çalıştaylar - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği

32.YADOT Çalışma Toplantısı İbn Haldun Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Çalıştaylar - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği

Bu sayfadaki ve yadot.org'daki bilgi, belge ve malzemeler kaynak göstermeden kullanılamaz.