Duyurular

YADOT Yakın Konuşmalar (9)
“Metinlerde Bağlaşıklık: Yabancılara Türkçe Öğretimi (C1) ve Ortaokul (7 ve 8. Sınıflar) Türkçe Ders Kitapları”

Tuğba Erdoğan konuşmasında metinlerde bağlaşıklık konusunu ele alıyor. Bu amaçla 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında ve Hitit Yabancılara Türkçe Öğretimi Yüksek 3 kitabında yer alan 3 öyküleyici metnin bağlaşıklık örüntülerini inceliyor. Erdoğan, inceleme sonucunda elde edilen bulguları metindilbilim ve yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında tartışacaktır.

YADOT Yakın Konuşmalar (9) - Duyurular - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği 

Çalışmanın Özeti

Metindilbilimde metnin yapısı ele alınırken dil-içi ve dil-dışı ilişkiler bir bütün olarak incelenmektedir. Bunun nedeni de metnin yüzey yapısındaki biçimsel, sözdizimsel bağlantıların oluşturulmasının yanı sıra metnin kullanılacağı bağlam, metnin iletişimselliğini aktif hale getirecek olan konuşucu-dinleyici, konuşulan dilin kültürel ve toplumsal yapısıdır. Metinselliğin temeli ve metin odaklı ölçütlerinden biri olan bağlaşıklık metnin yüzey yapısı diğer bir deyişle metindeki tümcelerin sözdizimsel ve sözcüksel yapısıyla ilintilidir. Metindeki dilsel, dilbilgisel uyum üzerine yapılandırılan bağlaşıklık kavramı, Beaugrande ve Dressler (1988: 49) tarafından kısa süreçli olarak değerlendirilen metnin yüzey yapısını ele alan dilbilgisel olarak bağımlı yapılardır. Bağlaşıklık; dilbilgisel bağlaşıklık ve sözcüksel bağlaşıklık olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. Dilbilgisel bağlaşıklığın içeriğinde; gönderim, eksilti, değiştirim ve bağıntı öğeleri yer alırken, sözcüksel bağlaşıklığın içerisinde yineleme ve eşdizimlilik bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yayımlanmış olan 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında ve Hitit Yabancılara Türkçe Öğretimi Yüksek 3 kitabında yer alan 3 öyküleyici metin yukarıda sıralanan bağlaşıklık örüntüleri açısından incelenmiştir. İncelemenin sonucunda elde edilen bulgular metindilbilim ve yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında tartışılacaktır.

Tuğba Erdoğan;

1987’de İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi İzmir’de tamamladı. 2005’te Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü’ne girdi. Sonrasında çeşitli tercüme bürolarında ve serbest tercüman olarak İngilizce ve İtalyanca dillerinde çeviriler yaptı. Bunun yanında Ankara’da verdiği özel derslerle yabancılara Türkçe öğretti. 2013-2015 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Dilmer’de, 2015-2016 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ata Tömer’de yabancılara Türkçe öğretti. 2018 yılından beri Ankara Üniversitesi, İzmir Şubesi’nde yabancılara Türkçe öğretmeye devam ediyor. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Dilbilim Bölümü’nde başladığı yüksek lisansını 2020 Kasım’da bitirdi. Çalıştığı ve ilgilendiği alanlar; yabancılara Türkçe öğretimi, metindilbilim ve çocuk yazını.

 

ZOOM Katılım Bilgileri

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/4598411202?pwd=aHJrcjA5eUp0SVorbFh0VGRnbVdSZz09

Meeting ID: 459 841 1202

Passcode: 780849

Tarih: 23 Aralık Çarşamba

Saat:    21.00

 

http://www.yadot.org/tr/

https://www.instagram.com/yadotegitimdernegi/

https://twitter.com/EgitimYadot

https://www.facebook.com/groups/256355991160623

https://www.facebook.com/yadotegitimdernegi

 

Bu sayfadaki ve yadot.org'daki bilgi, belge ve malzemeler kaynak göstermeden kullanılamaz.