Duyurular

YADOT Yakın Konuşmalar (11)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisi

Fatma Bölükbaş Kaya, konuşmasında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisini ele alıyor. Bölükbaş Kaya, dil düzeylerine göre metinlerin nasıl sadeleştirilebileceği ve metin türü seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ölçütlere değinecek ve dil derslerinde okuma amaçları ve stratejilerinden bahsedecektir.YADOT Yakın Konuşmalar (11) - Duyurular - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği

Konuşmanın İçeriği

Okuma, dilsel olarak kodlanmış, yazılı bilgiyi algılama ve yorumlama sürecidir. Yabancı dilde öğrenci tümce bilgisi, sözcük bilgisi ve artalan bilgisine, yeterli düzeyde sahip değildir. Bu nedenle yabancı dilde yapılan okuma ilk etapta metni anlamak için yapılan okumadır. Okumanın öncelikle anlamaya yönelik olması ve metnin anlaşılması için de üç boyutun sağlanması gerekir: 1) Metnin içerdiği bilgi boyutu 2) Metnin örgütlenme biçimi 3) Metnin göndermede bulunduğu kültürel boyut. Bu bağlamda konuşmada, yabancı dilde okuma materyallerinin dil düzeylerine göre hangi özellikleri taşıması gerektiği tartışılacaktır. Ayrıca, metin seçimi ve metin sadeleştirme konularına değinilerek dil derslerinde kullanılan okuma amaçları ve okuma stratejilerinden bahsedilecektir.

 

Fatma Bölükbaş Kaya;

1998 yılında Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünü bitirdi. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998-2001 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans yaptı. 2001’de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Görevliliğine atandı. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Türkçe Öğretimi üzerine Doktorasını tamamladı. 2006-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde yabancılara Türkçe öğretimi dersleri verdi. 2015 yılında Türkçe Eğitimi alanında Doçent ünvanını alan Bölükbaş Kaya, 2017 yılından beri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

ZOOM Katılım Bilgileri

Join Zoom Meeting:  www.kisa.link/OyYa 

Meeting ID: 899 5383 5106

Passcode: 998591          

Tarih: 26 Şubat Cuma

Saat:   21.00

http://www.yadot.org/tr/

https://www.instagram.com/yadotegitimdernegi/

https://twitter.com/EgitimYadot

https://www.facebook.com/groups/256355991160623

Bu sayfadaki ve yadot.org'daki bilgi, belge ve malzemeler kaynak göstermeden kullanılamaz.