Haberler

YADOT Yakın Konuşmalar (12)
“İkidillilik? İkidilli Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar”

Dr. Öğr. Üyesi Cenan İşci, konuşmasında ikidillilik kavramı ve ikidilli öğrencilerin Türkçe derslerindeki deneyimlerine değindi. Bu deneyimleri öğrencilerin gözünden aktaran İşci, ikidilli öğrencilerin Türkçe derslerinde ne gibi durumlarla/sorunlarla karşılaştıkları üzerine konuştu.

Konuşmanın kaydını YADOT YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Konuşmanın İçeriği

Doktora tezinin bir bölümünün sunduğu konuşmada İkidillilik kavramı ve ikidilli öğrencilerin Türkçe dersinde karşılaştıkları sorunlar ele alındı ve şu sorular üzerinde konuşuldu:

  • İkidillilik nedir, kime ikidilli denir?
  • İkidilli öğrencilerin Türkçe dersinde karşılaştıkları sorunlar ne düzeydedir?
  • İkidilli öğrencilerin Türkçe dersinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?
  • İkidilli öğrencilerin Türkçe dersinde karşılaştıkları sorunların düzeyi cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?
  • İkidilli öğrencilerin Türkçe dersinde karşılaştıkları sorunların düzeyi bildiği dillere göre farklılık göstermekte midir?
  • İkidilli öğrencilerin Türkçe dersinde karşılaştıkları sorunların düzeyi ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarına göre farklılık göstermekte midir?

  

Dr. Öğr. Üyesi Cenan İŞCİ

2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.  2012 yılında “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Yeni Hitit Ders Kitabının Dört Temel Dil Becerisi ve Kültür Açısından İncelenmesi” adlı yüksek lisans teziyle Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalından bilim uzmanı unvanıyla mezun oldu. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında doktora öğrenimine başladı. 2019 yılında “İkidilli Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma-Dinleme Becerilerine İlişkin Özyeterlikleri ve Türkçe Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar” adlı doktora teziyle “doktor” unvanını almaya hak kazandı. 2014 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Hâlen bu bölümde akademik görevini sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Cenan İŞCİ; ikidillilik, çokkültürlülük, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, dil eğitimi, dinleme ve konuşma becerisi alanlarında akademik çalışmalarını yürütmektedir. Çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, bildirileri bulunmaktadır.

Bu sayfadaki ve yadot.org'daki bilgi, belge ve malzemeler kaynak göstermeden kullanılamaz.