Haberler

36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR

“Küresel Dil Öğretim Eğilimleri ve Değişen Paradigmalar” konulu 36. YADOT Çalışma Toplantısı, 14 Ekim Cumartesi günü İTÜ TÖMER'in ev sahipliğinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsünde hibrit olarak gerçekleşti.

Program, Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve açılış konuşmalarıyla devam etti. YADOT Eğitim Derneği başkanı Atanur Memiş Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde “Küresel Dil Öğretimi Eğilimleri ve Değişen Paradigmalar” konulu güncel eğilimleri merkezine alan bir çalışma toplantısının YADOT Eğitim Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu kıvancı paylaştı ve YADOT Eğitim Derneği’nin faaliyetlerine değindi. Toplantıya çevrim içi olarak katılan YADOT Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Sarıtaş ise 36. YADOT Çalışma Toplantısı’nın ilk kez hibrit olarak gerçekleştirilecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını ve YADOT ruhunun hem yüz yüze hem de çevrim içi ortamlarda canlı bir şekilde süreceğine olan inancını paylaşarak toplantının çevrim içi ayağıyla ilgili kısa bir bilgilendirmede bulundu.

Programın ilk oturumunu İTÜ TÖMER Müdürü Gülşen Eryiğit “Deyim Derlemi Oluşturmak için Oyunlaştırılmış Kitle Kaynak Kullanımı” başlıklı sunumuyla açtı. Gülşen Eryiğit deyim derlemi oluşturmak için yürüttükleri projeden ve bu süreçte karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Devamında, Dokuz Eylül Üniversitesi DEDAM Müdürü Nevin Akkaya ise “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sohbet Robotlarından Nasıl Yararlanalım” başlıklı sunumunu çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Nevin Akkaya sunumunda yapay zekâ çalışmalarının gelişimsel sürecine değindikten sonra sohbet robotların Türkçe öğretimi sürecinde nasıl kullanılabileceğine dair anekdotlar paylaştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Tüge Topçu Gülşen “Öğretmen Öğretmendir, Öğrenci Öğrencidir ve Yapay Zekâ Sadece Bir Araçtır” adlı çalışmasıyla ikinci oturumu açtı.
Tüge Topçu Gülşen sunumunda yapay zekâ araçlarının eğitim – öğretim sürecinde bir öğretim materyali olarak kullanılmasının oldukça önemli olduğunu ve öğrencilerin ve öğretmenlerin bu araçları pedagojik amaçlarla daha verimli nasıl kullanacakları konusunda farkındalıklarının artırılması gerektiğini vurguladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi’nden Gökçe Mısırlı “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akıllı Telefon Uygulamalarına Yönelik Yapılmış Çalışmaların Değerlendirilmesi” başlıklı çalışması ile ikinci oturumun son sunumunu yaptı. Gökçe Mısırlı sunumunda akıllı telefon uygulamalarından örnekler vererek ilgili alanda yapılan çalışmalarda bazı kavramların hatalı kullanımlarına değindi.

Toplantının üçüncü ve son oturumunda sınıf içi örnek uygulamalara yer verildi. İlk olarak Turkish Academy’den Ahmet Öztel “Dijital Deneme ve Değerlendirme Platformları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ahmet Öztel alanda yaygın olarak kullanılan dijital ölçme ve değerlendirme araçlarından örnekler verdikten sonra Testmoz uygulamasının nasıl kullanılabileceğine dair örnekleri katılımcılarla paylaştı. Son olarak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Zeynep Kübra Onur “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Actionbound Uygulaması Kullanımı Ders Örneği” adlı çalışmasını sundu. Zeynep Kübra Onur sunumunda Actionbound uygulamasının derslerde nasıl kullanılabileceğine dair örnek içeriklere değindi.

Hem program akışı içerisinde hem de molalarda katılımcılar alanla ilgili konularda soru, görüş ve değerlendirmelerini paylaşarak katkılarını sundular. Katılımcılar arasından Hacettepe Üniversitesi’nden Mustafa Durmuş ve Sakarya Üniversitesi’nden Mustafa Altun alandaki gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. Toplantıya yüz yüze katılan katılımcılar molalarda alanla ilgili besleyici sohbetlerini sürdürmeye hem toplantı salonunda hem de fuaye alanında devam ederken; toplantıya çevrim içi katılan katılımcılar ise bu sohbetlerini Zoom üzerinde oluşturulan fuaye alanına geçerek gerçekleştirdiler.

İTÜ TÖMER öğrencilerinin sunumuyla akan programın kapanış bölümünde İTÜ TÖMER Müdür Yardımcısı Elif Sayar toplantının hazırlık sürecinde emeği geçenlere, sunumlarıyla katkı sağlayan konuşmacılara ve farklı yerlerden hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak gelen dinleyicilere teşekkür ettikten sonra 36. YADOT Çalışma Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Devamında söz alan YADOT Eğitim Derneği Üyesi Bihter Dereli ev sahibi İTÜ TÖMER’e ve değerli katkıları için tüm katılımcılara teşekkür edip bir sonraki YADOT Çalışma Toplantısı’nda görüşme temennisinde bulundu. Akabinde konuşmacılara katılım belgeleri takdim edildikten sonra yüz yüze ve çevrim içi katılımcıların bir arada olduğu bir kapanış fotoğrafı çekildi.

Programın sonunda katılımcıların 36. YADOT Çalışma Toplantısı hakkındaki görüş ve önerilerini almak için Google Form üzerinden hazırlanan anket paylaşıldı. Anketten elde edilen verilere göre katılımcıların 36. YADOT Çalışma Toplantısı’nın program akışı ve içeriğini verimli buldukları ve çevrim içi katılım imkanından dolayı memnun kaldıkları görülmüştür.

YADOT Eğitim Derneği olarak sıcak ev sahipliğinden dolayı İTÜ TÖMER’e, değerli çalışmalarını bizlerle paylaşan konuşmacılarımıza, hafta sonlarını bizlere ayıran dinleyicilerimize ve YADOT Eğitim Derneği üyelerine katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. 37. YADOT Çalışma Toplantısı hazırlıkları devam etmekte olup toplantı tarihi ve ev sahibi kurum yakın bir tarihte ilan edilecektir.

36. YADOT Çalışma Toplantısı hakkındaki görüş ve önerilerinizi iletmek için hazırlanan anket.36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği
36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği

36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği 36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği

36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği 36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği 36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği

36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği 36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği 36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği 36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği    36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği  36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği

36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği 36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği

36. YADOT Çalışma Toplantısı KÜRESEL DİL ÖĞRETİM EĞİLİMLERİ VE DEĞİŞEN PARADİGMALAR - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği

Bu sayfadaki ve yadot.org'daki bilgi, belge ve malzemeler kaynak göstermeden kullanılamaz.