Haberler

31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Gündem, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Uygulamaları ve Dinleme Becerilerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi" idi.

YADOT Eğitim Derneği’nin 31. toplantısı, 22 Nisan 2017 Cumartesi günü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı, İZÜTEM müdürü Dr. Necmettin Özmen’in açılış konuşması ile başladı. Özmen, merkezi tanıttı ve yabancı dil olarak Türkçe dersleri ve etkinlikleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Konuşmasına, YADOT Eğitim Derneği’nin kuruluş amacına hizmet ettiğini ve YADOT ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek devam etti ve ileriki toplantılarda bildiri sunan katılımcılara dernek tarafından katılım sertifikası verebilmek için gerekli çalışmaların yapıldığını duyurdu. Toplantıya Remzi Albayrak’ın “Dinleme Becerisi ve Yabancı Dil Eğitimindeki Yeri” konulu bildirisiyle devam edildi. Dinleme becerisinin bilimsel olarak tanımlanmasına dayalı bir giriş yapan Albayrak, bu beceriyi kazandırmaya yönelik yabancı dil olarak İngilizce derslerinde kullanılan yöntem ve tekniklerden bahsetti. Bunların yabancı dil ve ikinci dil olarak Türkçe öğretimine de uyarlanabileceği konusunda disiplinlerarası çalışmalar yaparak farklı alanlara katkıda bulunmanın önemine değindi. Toplantının ikinci konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Nurgül Karahan, “Yabancılara Arapça Öğretiminde Dinleme Stratejileri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, önce yabancılara Arapça öğretiminde kullanılan kaynaklarının genel olarak İngilizcede yapılan çalışmalara dayandığını belirtti ve Arapçadaki dil setlerinin genel eksikliklerinden söz etti. Arapçadaki seslerin ve alfabenin farklılığından dolayı derslerde başlangıçta ses ve alfabe öğretimine önem verildiğini, böylece dinleme sorunlarının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti. Derslerde kullandıkları teknik ve stratejilerden örnekler vererek konuşmasını tamamladı. Ardından toplantıya Yeliz Ünal, Asiye Baştürk Beydilli ve Tuba İnan’ın “Dinlediğini Anlama Becerisi ve Ölçülmesi” konulu bildirileri ile devam edildi. Üç aşamada sunulan bildiride ilk olarak dinlediğini anlama becerisinin ne olduğuna ve bunun ölçme değerlendirmesinde hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğine değinildi. Devamında dinlediğini anlama becerisini ölçmek için kullanılabilecek soru örnekleri gösterildi. Bildirinin üçüncü aşamasında ise hatalı olan bazı ölçme araçları dinleyicilere dağıtılarak önceki anlatılanlar üzerinden ölçme araçlarındaki hataların tespit edilmesi istendi. Daha sonra Taner Boray’ın “Dil Öğretiminde Boray Tekniği (İngilizce Örneği)” başlıklı sunumuna geçildi. Boray konuşmasına başlamadan önce dinleyicilerden bir gönüllü seçerek, kendisine İngilizce bir metin okuttu ve sesini kaydetti. Devamında yabancı dilde okuma sırasında vurguya ve sözün ezgisine dikkat etmeden okumaktan kaynaklı ne tür sorunlar yaşandığı, bunları çözmek için neler yapılabileceği konularında bilgi vererek bazı teknikler önerdi. Gönüllü katılımcıya, bu tekniklerle kısa bir çalışmanın ardından metni tekrar okuttu. İkinci okumadaki iyileşmeden kaynaklı, dinleyicilerin metni anlamasında da iyileşmeler gözlendi. Toplantının son konuşmacısı Oğuz Hamza Yılmaz, “Dinleme Etkinlik Örnekleri ve Dinlemenin Ölçülmesi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yılmaz, İZÜTEM’de kullandıkları etkinlik örneklerini dinleyicilerle paylaştı ve derslerde çekilen ilgili görüntülerle konuşmasını tamamladı. Toplantı YADOT Eğitim Derneği genel sekreteri Atanur Memiş’in değerlendirmesi ile sona erdi.

31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği


31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği31. YADOT Çalışma Toplantısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildi. - Haberler - YADOT | Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği

Bu sayfadaki ve yadot.org'daki bilgi, belge ve malzemeler kaynak göstermeden kullanılamaz.